Νέα & Εκδηλώσεις

31/05/2018
31/05/2018: Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το έτος 2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2018
25/05/2018: Διεξαγωγή της 4ης Συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
09/05/2018
09/05/2018: Πρόσκληση στην 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης
18/12/2017
18/12/2017: Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
13/12/2017
13/12/2017: Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης
07/12/2017
07/12/2017: Έγκριση τροποποίησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
07/12/2017
07/12/2017: Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
22/09/2017
22/09/2017: 3η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης
30/08/2017
30/08/2017: Υποβολή Έκθεσης Προόδου 2017 για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
04/08/2017
04/08/2017: Διαδικασία Διαβούλευσης για Έγκριση της Έκθεσης Προόδου 2017 για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020
Items 1 to 10 of 35 Page: 1 of 4 Page Size:
Contact our department