Νέα & Εκδηλώσεις

09/01/2019
Η Κύπρος ανάμεσα στις πρώτες χώρες στην απορρόφηση κονδυλίων
14/12/2018
Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης (Annual Review Meeting) του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
31/05/2018
31/05/2018: Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το έτος 2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2018
25/05/2018: Διεξαγωγή της 4ης Συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
09/05/2018
09/05/2018: Πρόσκληση στην 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης
18/12/2017
18/12/2017: Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
13/12/2017
13/12/2017: Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης
07/12/2017
07/12/2017: Έγκριση τροποποίησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
07/12/2017
07/12/2017: Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
22/09/2017
22/09/2017: 3η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης
Items 1 to 10 of 37 Page: 1 of 4 Page Size:
Contact our department