Νέα & Εκδηλώσεις

26/06/2019
Διεξαγωγή της 5ης Συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
20/05/2019
20 Μαΐου 2019: Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις
03/04/2019
Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης (Annual Review Meeting) του ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020
02/04/2019
Εκδήλωση για την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027
09/01/2019
Η Κύπρος ανάμεσα στις πρώτες χώρες στην απορρόφηση κονδυλίων
14/12/2018
Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης (Annual Review Meeting) του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
31/05/2018
31/05/2018: Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το έτος 2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2018
25/05/2018: Διεξαγωγή της 4ης Συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
09/05/2018
09/05/2018: Πρόσκληση στην 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης
18/12/2017
18/12/2017: Έγκριση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Items 1 to 10 of 41 Page: 1 of 5 Page Size:
Contact our department