Επιτροπή Παρακολούθησης

Συνεδρίες / Γραπτές Διαδικασίες

Συνεδρία Ημερομηνία
1η Συνεδρία 18 Ιουνίου 2015
Υλικό Συνεδρίας
Αποφάσεις - Συμπεράσματα
2η Συνεδρία 30 Σεπτεμβρίου 2016
Υλικό Συνεδρίας 
Αποφάσεις - Συμπεράσματα


3η Συνεδρία 22 Σεπτεμβρίου 2017
Υλικό Συνεδρίας
Αποφάσεις - Συμπεράσματα
4η Συνεδρία 25 Μαΐου 2018
Υλικό Συνεδρίας
Αποφάσεις - Συμπεράσματα

5η Συνεδρία 26 Ιουνίου 2019
Υλικό Συνεδρίας
Αποφάσεις - Συμπεράσματα

1η Γραπτή Διαδικασία: Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Επενδυτικές Προτεραιότητες 3α, 4β) 25 Ιουνίου 2015 –

10 Ιουλίου 2015
Υλικό Φακέλου
2η Γραπτή Διαδικασία: Έγκριση Στρατηγικής Επικοινωνίας για τα ΕΠ 25 Αυγούστου 2015 –

9 Σεπτεμβρίου 2015
Υλικό Φακέλου
3η Γραπτή Διαδικασία: Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 30 Σεπτεμβρίου 2015 –

15 Οκτωβρίου 2015
Υλικό Φακέλου
4η Γραπτή Διαδικασία: Έγκριση Σχεδίου Αξιολόγησης για τα ΕΠ 23 Νοεμβρίου 2015 –

8 Δεκεμβρίου 2015
Υλικό Φακέλου
5η Γραπτή Διαδικασία: Έγκριση Πρότασης Τροποποίησης ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 23 Μαρτίου 2016 –

8 Απριλίου 2016
Υλικό Φακέλου
6η Γραπτή Διαδικασία: Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 27 Απριλίου 2016 - 9 Μαίου 2016
Υλικό Φακέλου
7η Γραπτή Διαδικασία: Έγκριση Ετήσιων Εκθέσεων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική»  11 Μαίου 2016 - 26 Μαίου 2016
Υλικό Φακέλου
8η Γραπτή Διαδικασία: Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 8 – 22 Ιουλίου 2016
Υλικό Φακέλου
9η Γραπτή Διαδικασία: Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τεχνικής Βοήθειας και Τροποποίηση της Σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης 28 Νοεμβρίου –13 Δεκεμβρίου 2016
Υλικό Φακέλου
10η Γραπτή Διαδικασία:
Έγκριση Ετήσιων Εκθέσεων 2016 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική»
12 – 23 Ιουνίου 2017
Υλικό Φακέλου
11η Γραπτή Διαδικασία:
Έγκριση Πρότασης Τροποποίησης ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική»
20 Ιουλίου 2018 – 9 Αυγούστου 2018
Υλικό Φακέλου

Contact our department