Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

EΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»
Περιγραφή/Στόχος Έργου:

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το κτήριο, σε μορφή τεχνητού λόφου με εμβαδόν περίπου 15.700m2, αναπτύσσεται κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα.  Πρόκειται για έναν σύγχρονο πολυλειτουργικό χώρο, ο οποίος θα στεγάζει σε ένα ενιαίο κτήριο τη Βιβλιοθήκη και άλλες συμβατές με τη σύγχρονη τεχνολογία χρήσεις.

 

Ένας βασικός κύλινδρος, διαμέτρου 40m, με τρεις πτέρυγες περιφερειακά διαμορφώνουν την οριζόντια διάταξη.

Στη Βιβλιοθήκη στεγάζονται 620.000 έντυποι τόμοι, πάνω από 420.000 συνδρομές σε τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, πέραν των 12.000 συνδρομών σε ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά και πέραν των 180 τίτλων σε βάσεις δεδομένων.  Διαθέτει 900 θέσεις μελέτης εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, καθώς και 31 χώρους ομαδικής μελέτης.

 

Στις πτέρυγες φιλοξενούνται εργαστήρια πληροφορικών συστημάτων 24ωρης πρόσβασης, αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας με πολυμέσα και εξειδικευμένα εργαστήρια προηγμένων τεχνολογιών, γραφεία διοίκησης καθώς και χώρους λειτουργικής υποστήριξης του κτηρίου.

 

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή προς όλους τους πολίτες και στοχεύει στην εξυπηρέτηση όλων των επιστημόνων και ερευνητών της χώρας, ως η κύρια ερευνητική βιβλιοθήκη. 

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των υποδομών και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. 

 


Περίοδος Υλοποίησης: Ιανουάριος 2014 -1ο τρίμηνο 2019
Συνολικός Προϋπολογισμός: €35 εκ
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ): 85%
Εμπλεκόμενοι Φορείς: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Περισσότερες Πληροφορίες: 22894222 email: anaxagorou.elena@ucy.ac.cy 

 

Contact our department