Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Αναπτυξη Συστηματος Πληροφορικης για την Εισαγωγη και Υποστηριξη του ΓΕΣΥ

Περιγραφή Έργου:
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναπτύσσεται το Σύστημα Πληροφορικής για την εισαγωγή και την ανάπτυξη του Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο (ΓεΣΥ). Οι κυριότερες λειτουργίες του Συστήματος περιλαμβάνουν την εγγραφή, αποθήκευση και διαχείριση δικαιούχων του ΓεΣΥ, την εγγραφή αποθήκευση και διαχείριση Παροχέων Φροντίδας Υγείας, τη διαχείριση καταλόγου δικαιούχων του Προσωπικού Ιατρού, τη δημιουργία και διαχείριση όλων των καταλόγων υπηρεσιών που θα αποζημιώνει το ΓεΣΥ, τη διαχείριση παραπεμπτικών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη διαχείριση εργαστηριακών εξετάσεων (συμπεριλαμβάνει παραγγελίες από Ιατρούς, αποθήκευση και αποστολή αποτελεσμάτων) και τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Ασθενή, με εμπλουτισμό του  φακέλου από ιατρικές πληροφορίες που περιέχονται στις απαιτήσεις αποζημίωσης από παροχείς (claims).  Το Σύστημα Πληροφορικής θα διαχειρίζεται επίσης τις απαιτήσεις για αποζημίωση παροχέων (claims), θα υπολογίζει την αποζημίωση τους και θα υποστηρίζει τις λογιστικές διεργασίες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και τη διαχείριση προϋπολογισμού και ρευστότητας.


Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Μέσω του Συστήματος Πληροφορικής που θα αναπτυχθεί θα διενεργούνται όλες οι βασικές λειτουργίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας. Το Σύστημα θα καλύπτει τις λειτουργικές διεργασίες του ΟΑΥ, των παροχέων και των δικαιούχων.


Περίοδος Υλοποίησης: Μάρτιος 2017- Ιανουάριος 2020
Προϋπολογισμός Έργου: €13.4 εκ.
Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 85%
Φορέας Υλοποίησης: Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Περισσότερες Πληροφορίες: www.hio.org.cy  email: hio@gesy.org.cy  Τηλ.: 22557200 

 

Contact our department