Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Περιγραφή/Στόχος Έργου:

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή κινήτρων προς τους εργοδότες, υπό τη μορφή επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους, για την πρόσληψη ανέργων ατόμων, εγγεγραμμένων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. 

Η χορηγία θα παραχωρείται κατά τους πρώτους δέκα (10) μήνες της απασχόλησης, ενώ ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση να εργοδοτήσει για δύο (2) ακόμη μήνες τον εργοδοτούμενο χωρίς επιχορήγηση.


Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Μείωση της ανεργίας

 

Περίοδος Υλοποίησης: Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2015

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €8.500.0000

 

Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ): €7.225.000 (85%)

 

Εμπλεκόμενοι Φορείς: Τμήμα Εργασίας 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

 http://www.mlsi.gov.cy/

Contact our department