Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

EΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑHΜ ΣΤΗΝ ΠAΦΟ

Περιγραφή/Στόχος Έργου:

Το Χάνι του Ιμπραήμ που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Πάφου, ήταν παλιά ένα ξενοδοχείο της εποχής όπου σύχναζαν έμποροι και πραματευτάδες οι οποίοι κινούνταν από επαρχία σε επαρχία. Μετά τη δεκαετία του ’60 το Χάνι εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα οι χώροι του να μετατραπούν σε εργαστήρια. Πρόσφατα, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο χώρος αυτός και κάποιοι παρακείμενοι αποκαταστάθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν τρεις ενότητες σαν γειτονιές με διάφορες δραστηριότητες: Η μία περιλαμβάνει χώρους εκδηλώσεων, η άλλη εμπορικές δραστηριότητες και ξενώνες και μία τρίτη εκθεσιακούς χώρους. Οι χώροι αυτοί συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική αυλή, σε ένα μέρος της οποίας έχει δημιουργηθεί ξύλινη εξέδρα για υπαίθριες παραστάσεις.


Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Το έργο αυτό μετέτρεψε το Χάνι του Ιμπραήμ σε ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης και σε έναν ακόμη προορισμό για τους επισκέπτες όπως γινόταν παλιά, ζωντανεύοντας έτσι μνήμες του παρελθόντος

Περίοδος Υλοποίησης: Φεβρουάριος 2016 – Σεπτέμβριος 2017

Συνολικός Προϋπολογισμός: €3.154.452

Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ): 85%

Εμπλεκόμενοι Φορείς:
Δήμος Πάφου 

Περισσότερες Πληροφορίες:

- Τηλ.: 26822590  |  E-mail:

Contact our department