Όλα τα νέα μας

Subject:Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης (Annual Review Meeting) του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Συνάντηση Επανεξέτασης (Annual Review Meeting) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Η Διαχειριστική Αρχή (ΓΔ ΕΠΣΑ) παρουσίασε στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος, με βάση την οποία θα επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος απορρόφησης των πόρων που διατέθηκαν στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ για το έτος 2018.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η αντιπροσωπεία της DG REGIO επισκέφτηκε το Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα από τα μεγαλύτερα και ραγδαίως αναπτυσσόμενα ερευνητικά κέντρα της Κύπρου, το οποίο υλοποιεί, ανάμεσα σε άλλα, και έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 2014-2020.

 

Contact our department